Lastenboek

Als subcontractor, loonlakker zullen we ons steeds inzetten om u een optimale kwaliteit en leveringstermijn aan te bieden. Om dit te realiseren vragen we u medewerking om de te lakken goederen te controleren aan de hand van bepaalde criteria.

 • De poederfabrikant is verantwoordelijk voor zijn geleverde producten, poeders, hierdoor ontstaat geen verhaal tegen de poedercoater
 • Alle technische fisches kunnen op aanvraag bekomen worden per email.

Om een goede coating te garanderen moeten de te behandelen stukken een voorbehandeling ondergaan:

 • voor staal, elektrolytisch verzinkte plaat, gemetalliseerd staal, gegalvaniseerd staal, inox …enz. moet het basismateriaal vrij zijn van oxides, roest, vet, walshuid en oxides die ontstaan zijn bij lasergesneden staal
 • lasnaden moeten volledig gesloten en zonder kraters zijn, zo kan er na verloop van tijd geen roestwater uitlopen, verwijder lasslakken en spatten, gebruik enkel silicone vrije lasspray om tijdens en na het coaten problemen te vermijden
 • De te coaten stukken dienen voorzien zijn van uitloopgaten om het ontvettings-en fosfateringsprodukt uitloopmogelijkheden te bieden
 • De zuiverheid moet voldoen aan SA2,5 ( vgl. SIS 055900-1967)
 • Bij aluminium : het basismateriaal moet volledig vrij zijn van oxides en bestaan uit anodiseerbare kwaliteit of norm 99,5 – voor profielen norm DIN 1747 : AL maximum 0,5 F22 AOD
 • de gebruikte oliën dienen wateroplosbaar te zijn
 • toegeleverde materialen moeten vrij zijn van stikkers, alcoholstift, siliconen, en kunstofdelen
 • de te lakken stukken moeten voorzien zijn van gaten en of ophanging gaten liefst op minder zichtbare plaatsen omdat ze contactvlekjes vertonen en meer corrosiegevoelig zullen zijn
 • de klant moet specificeren of het om binnen- of buitentoepassingen gaat
 • indien één of meerdere voorwaarden niet zijn voldaan dan moeten we de meerwerken aan 42€/uur aanrekenen
 • alle andere speciale procedures en garantie procedures dienen in schriftelijk overleg en met akkoord van de klant bepaald worden

Oppervlakte toestand van de goederen geleverd door de klant:

 • de stukken moeten vrij zijn van materiaalfouten, bewerkingsfouten en beschadigingen
 • lasnaden moeten volledig gesloten en zonder kraters zijn, zo kan er na verloop van tijd geen roestwater uitlopen, verwijder lasslakken en spatten, gebruik enkel siliconevrije lasspray om tijdens en na het coaten problemen te vermijden
 • het materiaal moet homogeen zijn dwz geen combinatie van verschillende materialen in 1 stuk
 • indien er trek- of vormsmeermiddelen, corrosiewerende films, chloor of zwavel houdende oliën worden gebruikt moet dit vooraf gemeld worden
 • om een goede kantendekking bij het coaten te krijgen dienen de hoeken van de profielen aan de buitenzijde zijn voorzien van een afrondingsstraal van minimum 0.5mm
 • indien snij- en knipranden van te lakken stukken voor buitentoepassing scherpe kanten vertonen dan moeten deze voor de oppervlaktebehandeling tweezijdig worden gebroken

Standaard werkwijze van Powdercoat: Op de ontvangen stukken wordt volgende procedure standaard uitgevoerd indien de klant geen speciale eisen of garanties eist op onze bestelbon of zijn bestelbon die na onze goedkeuring zal worden bevestigd.

Op staalsoorten

 • alkalische ontvetting en activeren van het staal, indien nodig
 • spoeling, indien nodig
 • staalstralen norm SA2.5
 • metalliseren, laagdikte min 5 à 25µm, meer dikte op aanvraag en vermelden op de bestelbon
 • poedercoaten met (duplex systeem) of zonder primer naargelang de beschikbaarheid van ontgassende poeders in relatie met de gevraagde RAL kleur en beschikbaarheid bij de leverancier
 • staandaard is een polyesterpoederlak electrostatisch aangebracht met een laagdikte van 50 à 70µm
 • op aanvraag is een epoxy zink poederlak electrostatisch aangebracht met idem laagdikte

Op aluminium

Aluminium stukken en profielen worden niet gepoedercoat volgens het Qualicoat label. Indien dit nodig is dient de klant de stukken en profielen aan te leveren met een bijkomende voorbehandeling zoals chromateren, anodiseren. Voor industriële en maritieme omgevingen is dit ten zeerste aangeraden.

 • Ontvetten en of opschuren, ontstoffen, ophangen
 • Poedercoaten, enkel decoratieve toepassingen

Kwaliteitseisen

 • kwaliteitseisen gelden voor een periode van 12 maanden voor decoratieve binnentoepassingen. Deze garantie houdt in dat Powdercoat voor eigen rekening de lakfouten hersteld. Geen enkele andere vergoedingen of kosten zullen door Powdercoat aanvaardt worden
 • bovenstaande garantie geldt niet indien de goederen voor buitentoepassing bestemd zijn en binnen een straal van 20km van de kust geplaatst zijn. In dit geval is er enkel garantie als tussen de klant en Powdercoat een lastenboek is overeengekomen tussen beide partijen
 • klachten over de kwaliteit dient de klant binnen de 48 uren na ontvangst schriftelijk aan Powdercoat over te maken. Klachten zullen niet aanvaardt worden indien de klant de geleverde goederen heeft verwerkt, geplaatst en of indien de goederen door de klant zijn gewijzigd of gerepareerd
 • indien de te behandelen metalen niet overeenstemmen met de bovenvermelde eisen kan Powdercoat niet aansprakelijk gesteld worden.

Alle informatie uit deze website,onze folders, flyers enz. zijn louter informatief. De opdrachtgever dient zelf de impact van de behandelingen in zijn specifiek geval te onderzoeken en te evalueren. Powdercoat aanvaardt geen schadeclaims. De opdrachtgever dient zich voldoende in te dekken op de manier dat hij denkt. Een eventuele behandelingsclaim kan nooit de waarde van de oppervlaktebehandeling overtreffen. Voor grote onderaannemingswerken raden wij aan een aantal proefstukken te maken en deze te laten goedkeuren de klant om zo nadien geen discussies te hebben met de opdrachtgever.