Poederlakken

Poederlakken Wint Steeds Meer Aan Populariteit

De huidige poedercoatings vertonen een uitstekende duurzaamheid en zeer goede corrosiebestendigheid. Een veel gehoord nadeel van poedercoatings is het gebruik van het toxische TGIC, maar sinds 1990 zijn er echter TGIC-vrije poeders op de markt. Deze nieuwe poeders hebben een vergelijkbare duurzaamheid en beschikken over een uitstekende krasweerstand en zijn vrij van gevarenetikettering.

Moffelen

Na het aanbrengen van het poeder is er geen flash-off (verdampen van solventen) nodig voor het moffelen in tegenstelling tot het natlakken. Het gevaar voor kookblazen door het ontwijken van een oplosmiddel, dus is een trage opwarming van de delen in de oven niet nodig. Een nadeel van poeders is wel dat ze bij een relatief hoge temperatuur gemoffeld dienen te worden om uit te harden ( meestal 160 à 200°C). Voor staal is dit geen probleem, maar bij hout of kunststof kan dit problemen geven. Wanneer grote en zware stukken dienen gelakt te worden is de hoge temperatuur een nadeel omdat het hele stuk op die temperatuur gebracht dient te worden.

Dekking

Het electrostatisch aanbrengen van poeders heeft als voordeel dat snijkanten, boorgaten … enz. extra goed bedekt worden, doordat de veldkrachtlijnenconcentratie groter is aan de scherpe kanten. Hierdoor ontstaat ook het fenomeen “omarming”, waarbij er steeds een dunne laag poeder op de achterzijde van het stuk terechtkomt. Een nadeel van deze techniek is wel het effect van de kooi van Faraday, waardoor holle ruimtes moeilijk bereikbaar kunnen worden. Hiervoor werd een nieuwe techniek tribo-applicatie ontwikkeld. Het poeder wordt hierbij opgeladen door wrijving.

Laagdikte

De typische laagdikte van een poederlak is tegelijk een voor- en nadeel. Bij industrieel lakwerk wordt het als een voordeel beschouwd als men bij een foutvrij één-laag-systeem een hoge laagdikte kan bereiken. Met poeders kan men gemakkelijk een totale laagdikte bereiken van 100 tot 150 µm. De minimale laagdikte voor poedercoating is ongeveer 50 tot 60µm. In de automobielindustrie worden momenteel poeders ontwikkeld die een maximale laagdikte van 30µm niet overschrijden, zoals vernis

Kleurwissel

Poederlakken is geschikt voor het lakken van grote en kleine series in eenzelfde kleur. Bij iedere kleurwissel moeten de leidingen en cyclonen immers goed gereinigd worden door spoelen met perslucht en moeten de droge filterelementen vervangen worden. Dit vergt heel wat tijd en is arbeidsintensief. Veel kleurwissels uitvoeren is bovendien niet economisch omdat het poeder dan niet kan gerecupereerd worden. Daarom vragen we ook een indienststelling forfait aan de klant.

Energiebalans

De energiebalans van poederlakken is in tegenstelling tot wat men zou verwachten, vrij gunstig. De moffeltemperatuur ligt wel hoger bij standaard poeders, maar er moet geen solvent verdampt worden. Momenteel bestaan er ook LOWBAKE poeders die op 160 graden kunnen gebakken worden. De ovenatmosfeer bevat geen licht ontvlambare produkten, zodat verse luchtaanvoer minder nodig is. Anderzijds moet wel opgemerkt worden dat in de applicatieruimte en opslagruimte een goede klimatisatie vereist is.

Milieu

De afwezigheid van oplosmiddelen maakt poedercoatings minder milieubelastend dan lakken op solventbasis (50-80% solvent), high-solid-verfsystemen (20-40% solvent) en watergedragen verfsystemen (10-15% solvent). Bij het aanbrengen van poederlak ontstaat geen geurhinder en er is geen opslag van licht ontvlambare producten vereist.

Montage / lassen / restauratie.

Powdercoat restaureert oud siersmeedwerk, enkel niet dringende opdrachten en lange termijn projecten. Demontage en of plaatsing is mogelijk, met of zonder transport.

Snel service.

Het kan soms fout lopen, bijvoorbeeld bij een oplevering van een werf. In dit geval kan onze 48u service een oplossing bieden. Enkel onder volgende voorwaarden kunnen we u helpen : – 1 spoedbestelling per week ; – enkel voor standaard RAL kleuren op stock ; – enkel afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leveranciers ; – alles schriftelijk bevestigd ; – betaling bij afhaling.

Klaar voor afhaling bericht.

Soms kan het zijn dat de planning aangepast wordt in functie van kleur groeperingen bij het poederlakken, in dit geval houden wij u op de hoogte per email. Deze dienst moet aangevraagd worden door de klant.